Juridische kennisgeving

Deze website ( ausiecledor85.com ) is eigendom van en wordt beheerd door SAS CLAUDINE (AU SIECLE D'OR 85180) (hierna Website genoemd). Uw toegang tot en gebruik van deze website is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van de aankondigingen en disclaimer hieronder en elders op de website. Door gebruik te maken van de website, wordt u geacht deze kennisgevingen te hebben aanvaard.

Verantwoordelijke redacteur

Alle informatie en contactgegevens staan hieronder vermeld, in overeenstemming met artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie:

 • Bedrijfsformulier:
 • Maatschappelijk kapitaal:
 • RCS-nummer:
 • BTW-nummer:
 • Het hoofdkantoor: 12 AV DU MAL JUIN 85180 LES SABLES D'OLONNE (FRANCE)
 • E-mailadres:
 • Telefoonnummer: 33 2 51 20 88 88

Webmaster : OKO [email protected]

Host : GOOGLE CLOUD FRANCE, 8 RUE DE LONDRES 75009 PARIS https://cloud.google.com/

Voor vragen of verzoeken om informatie met betrekking tot de Website kan de Gebruiker contact opnemen met SAS CLAUDINE (AU SIECLE D'OR 85180) op het e-mailadres of door het verzenden van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

Verwerking van persoonsgegevens en overdracht aan derden

Bij het gebruik van onze site worden automatisch enkele persoonsgegevens verzameld vanaf uw apparaat (computer, mobiele telefoon, tablet, etc.). Het IP-adres dat momenteel door uw apparaat wordt gebruikt, datum, tijd, browser, besturingssysteem van uw apparaat en opgehaalde pagina's worden verzameld. Dit gebeurt om de veiligheid van gegevens te waarborgen, onze bereik te optimaliseren en onze website te verbeteren. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt uitgevoerd op basis van Art. 6, par. 1, zin 1, letter f) van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De bescherming van onze website en de optimalisatie van onze diensten vertegenwoordigen een legitiem belang aan onze kant.

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een verzoek aan de contactgegevens die wij u hebben verstrekt), zullen wij alleen de persoonsgegevens verwerken die u aan ons hebt verstrekt en die nodig zijn om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden.

Om de in dit privacybeleid beschreven gegevensverwerkingsactiviteiten uit te voeren, maken wij gebruik van serviceproviders, bijvoorbeeld voor het hosten en onderhouden van onze website.

Cookies

Om onze diensten aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd zodra u uw browsingsessie sluit, d.w.z. wanneer u uw browser sluit (deze worden sessiecookies genoemd). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (persistente cookies). U kunt uw browser zo configureren dat u op de hoogte wordt gesteld van het gebruik van cookies en op geval per geval beslissen of u ze accepteert, of ze in bepaalde gevallen weigert of in het algemeen. Raadpleeg voor meer informatie de helpfunctie van uw internetbrowser. Als cookies worden geweigerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. Door ons "cookie-banner" te accepteren, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door cookies. Persoonsgegevens worden verwerkt conform Art. 6, par. 1, zin 1, letter a van de AVG. Hieronder vindt u informatie over specifieke cookies.

We maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten voor registratie. Voorafgaand aan deze overdracht wordt uw IP-adres echter door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het volledige IP-adres wordt daar slechts in uitzonderlijke gevallen overgebracht naar de Google-server in de Verenigde Staten en daar ingekort. Namens de website-exploitant gebruikt Google deze informatie om het gebruik van de website te evalueren, te rapporteren over de activiteiten met betrekking tot de website en andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de browser software dienovereenkomstig in te stellen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om Google te verbieden de gegevens die tijdens uw bezoek aan de site worden gegenereerd door cookies te verzamelen (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens te voorkomen, door het downloaden en installeren van de add-on module beschikbaar op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Bepalingen inzake persoonsgegevens en bewaartermijn

Uw persoonlijke gegevens worden op vrijwillige basis verstrekt. U bent niet wettelijk verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken, heeft dit geen gevolgen voor u, behalve dat u geen gebruik kunt maken van onze diensten. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via onze website worden alleen bewaard voor het doel waarvoor ze aan ons zijn toevertrouwd. Er kunnen ook verschillende bewaartermijnen van toepassing zijn vanwege een legitiem belang van SAS OKO (bijv. om gegevensbeveiliging te waarborgen en misbruik te voorkomen). Persoonsgegevens die we moeten bewaren vanwege wettelijke of contractuele bewaarverplichtingen worden geblokkeerd.

Lijst voor het uitschrijven van telemarketing:

U kunt zich gratis registreren op de nationale lijst voor het uitschrijven van telemarketing op de website bloctel.gouv.fr of door te schrijven naar Worldline - Service Bloctel, CS 61311 - 41013 Blois Cedex.

Deze registratie verbiedt elke professional en tussenpersoon die namens hen handelt om u telefonisch te benaderen voor telemarketing, tenzij er sprake is van bestaande contractuele relaties of specifieke toestemming van uw kant.

Uw

Om uw rechten te handhaven onder de AVG, waaronder:

 • het recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om een kopie van uw gegevens te verkrijgen (artikel 15 van de AVG);
 • het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en het recht om onvolledige gegevens aan te vullen (artikel 16 AVG);
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen en, in geval van bekendmaking, onze plicht om de andere verantwoordelijke partijen op de hoogte te stellen van het verzoek om verwijdering (artikel 17 AVG);
 • het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (artikel 18 AVG);
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid, zodat uw persoonsgegevens aan u worden geleverd in een gestructureerd, gevestigd en machineleesbaar formaat, evenals het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke persoon zonder onze tussenkomst (artikel 20 van de AVG);
 • het recht om een verleende toestemming in te trekken; de intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd (artikel 7 AVG); en
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 AVG),

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen (contactgegevens op het eerste punt). U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie als u van mening bent dat de verwerking van gegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG (artikel 77 AVG).

AU SIECLE D'OR© 2024
Juridische voorwaarden


12 avenue du Marechal Juin
85180 Château-d'Olonne, France

Website gemaakt met
door OKO

1.2.4